Pionieren

Voor je hieraan begint haal je eerst het insigne Knopen

Pionieren is het maken van voorwerpen van hout en touw, zoals bijvoorbeeld bruggen, torens en speeltoe- stellen. Pionieren is een traditionele Scoutingtechniek die je waarschijnlijk nog heel vaak op Scouting zult gebruiken. Zeker als je straks gaat overvliegen naar de Scouts. Dan ga je bijvoorbeeld je eigen keuken pionie- ren. Om je alvast een beetje voor te bereiden, kun je nu als Welp alvast het insigne pionieren behalen door deze opdracht te doen.

De opdracht

Pionieren gaat niet makkelijk alleen, zoek dus nog een Welp die samen met jou aan dit insigne wil gaan werken. Bij de Welpen heb je waarschijnlijk nog niet zo heel vaak gepionierd, dan zul je eerst wat moeten oefenen met het pionieren. Vraag je leiding of ze je kunnen helpen bij het oefenen met de kruissjorring. Als je deze sjorring voldoende in de vingers hebt, kun je de opdracht gaan doen.

Natuurlijk mag de leiding altijd een beetje helpen als het je niet helemaal lukt. Pionier een bankje van hout en touw. Hierbij moet je aan de volgende dingen denken:

  • Zorg dat het bankje stevig in de grond staat, gebruik een grondboor.
  • Zorg ervoor dat het bankje op de juiste zithoogte voor jouzelf is.
  • Zorg ervoor dat je alle materialen gebruikt waar ze voor bedoeld zijn.

Je kunt de instructies hiervoor hier downloaden.